Jaar 2022

Ledenvergadering EHBO vereniging 14 maart 2022

Goededag iedereen,

a

a
In de nieuwsbrief van december was aangegeven dat we op 3 februari de ledenvergadering wilden houden. In alle drukte ben ik helaas jullie vergeten op de hoogte te brengen dat we de vergadering verplaatst hebben naar 14 maart 2022. Mijn oprechte excuses hiervoor.

a
Graag willen we jullie als bestuur uitnodigen op de algemene ledenvergadering van 2022. De regels laten het samenzijn van grotere groepen weer toe. Dit jaar dus geen online ledenvergadering maar gewoon als vertrouwd in de Kloosterhof. Omdat we graag vooraf weten met hoeveel personen we op die avond aanwezig zullen zijn zal er weer een uitnodiging via Datumprikker bij jullie in de mailbox komen. Let op! deze kan wel eens in uw SPAM box terecht komen.

a
We hopen u allemaal op 14 maart weer te zien.

a
Met vriendelijke groet,

Aminda Stojanovic – van Leeuwenass.

Secretaris EHBO vereniging Hoogerheide