Een woord van de voorzitter.

Opgericht in 1950 is onze vereniging al jaren een vaste waarde in Hoogerheide en Woensdrecht.

Honderden mensen hebben in de loop van die tijd een opleiding bij ons gevolgd. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Naast de EHBO basisopleiding waarbij alles op het gebied van  eerste hulp bij volwassenen, kinderen en baby’s aan bod komt, verzorgt de EHBO Vereniging Hoogerheide ook nog gecertificeerde modules zoals:

  • Eerste Hulp aan Kinderen
  • Reanimatie/AED opleidingen
  • Herhalingslessen voor de diverse modules en voor de EHBO
  • Eerste Hulp trainingen op maat ten behoeve van verenigingen

Heel veel mensen roepen in de praktijk, dat ze een EHBO opleiding willen gaan volgen. Dit omdat ze over het algemeen geen of weinig kennis hebben van hoe te handelen bij ongevalssituaties. Jammer genoeg wordt de knoop pas doorgehakt, als men echt  met een  ongevalssituatie geconfronteerd wordt en men niet goed weet hoe op een juiste manier te helpen.

Een pleister plakken of een wond  afdekken zal wel lukken. Hoe handelt men echter  als iemand zich verslikt,  bewusteloos raakt, een epileptische aanval krijgt ? Genoeg voorbeelden om aan te geven hoe belangrijk het is om over deze materie kennis op te doen..

EHBO Vereniging Hoogerheide heeft al  bijna  zeventig jaar bewezen, dat zij in staat is om mensen goed op te leiden. Ook jongeren kunnen deelnemen aan onze cursussen. Voor hen is er een speciaal lespakket. Enige voorwaarde is dat ze op de dag van het examen vijftien jaar zijn.

Wij verwelkomen u graag, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen over data en deelname voor de diverse cursussen.

voorzitter@ehbo-hoogerheide.nl

Leny Moerbeek

Voorzitter EHBO-vereniging Hoogerheide