Meer weten over AED’s

Een AED (Automatische Elektronische Defibrillator) is een apparaat dat gebruikt wordt wanneer iemand een hartstilstand heeft.

Wat gebeurt er bij een hartstilstand?

Bij een hartstilstand staat het hart niet echt stil, maar pompt het niet goed waardoor de organen en de hersenen geen zuurstof krijgen. De hartkamers trekken heel snel en chaotisch samen. Dit heet ook wel ventrikelfibrileren. Met een AED geef je een elektrische schok waardoor het hart weer in normaal kan komen (defibrilleren). Hoe eerder een AED wordt ingezet, hoe groter de kans dat het hart weer in een normaal ritme komt.

Leer reanimeren!

In Nederland mag iedereen in een noodsituatie een AED gebruiken. Een AED is makkelijk te bedienen. Het apparaat vertelt je wat je moet doen. Naast een AED inzetten, is het belangrijk om te kunnen reanimeren. Door te reanimeren houd je de kleine bloedsoploop op gang en zorg je ervoor dat de hersenen zuurstof krijgen.

Volg een erkende reanimatietraining en laat je op tijd bijscholen. Kijk op de website van de Hartstichting voor een overzicht van reanimatietrainingen door het hele land.