AED

Het gebruik van een AED heeft alleen nut, indien er ook gereanimeerd wordt!
Het gebruik van een AED heeft alleen nut, indien er ook gereanimeerd wordt!

AED informatie

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen.  Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is om een stroomstoot toe te dienen.  Het apparaat geeft via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing.  De AED leidt de hulpverlener op een veilige wijze door de reanimatie heen.